1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER
  • آخرین بروزرسانی: یکشنبه 25 فوریه 2018. برابر با یکشنبه, 06 اسفند 1396

بحران اتمی در کنفرانس ايرانی – امريکائی

.
  

بحران اتمی در کنفرانس ايرانی – امريکائی

29 و 30 بهمن سیاتل

 

بحران اتمی جمهوری اسلامی موضوع بحث کنفرانس شاخه های امریکائی حزب مشروطه ایران بود که با شرکت هفت سخنران امریکائی و آقایان داریوش همایون و شهریار آهی به همت شاخه سیاتل حزب در روز های 18 و 19 فوریه 2006 با حضور آقایان فواد پاشائی و نادر زاهدی و بهمن امیر حسینی دبیر کل و معاون دبیر کل و عضو شورای مرکزی و نمایندگان یازده شاخه حزب برگزار شد. در این کنفرانس هفت سخنران امریکائی شامل دادستان کل و رئیس و مقامات حزب جمهور یخواه در استان واشینگتن و دو تن از مسئولان سازمان های یهودیان امریکائی و نیز آقایان داریوش همایون و شهریار آهی و سعید قائم مقامی به جنبه های گوناگون بحران کنونی جهانی که تروریسم اسلام بنیاد گرا خاستگاه اصلی آن بشمار می رود پرداختند. سخنرانان ضمن بررسی عوامل و پیامد های بحران کنونی تلاش های رژیم اسلامی را برای دست یافتن به سلاح های اتمی، و سخنان و سیاست های سران رژیمی را که با انکار بزرگ ترین جنایت تاریخ بشری به دنبال تکرار آن جنایات هستند محکوم کردند. نظر عمومی بر آن بود که بجای جنگ می باید از راه حل تغییر رژیم به دست مردم ایران و نیروهای آزادی و حقوق بشر پشتیبانی کرد و توجه داشت که مجازات جمهوری اسلامی متوجه سران رژیم باشد و نه مردم ایران. اقدامات اخیر وزیر خارجه امریکا برای افزایش کمک به مبارزه مردم ایران و کمک به گروه ها و افراد در ایران برای پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر مورد تایید قرار گرفت. روابط تاریخی ایرانیان و اسرائیلیان که از 26 سده پیش تا پیروزی بنیاد گرایان در ایران ادامه داشته است و نیز نقش سازنده امریکا در حفظ تمامیت ارضی ایران پس از جنگ دوم جهانی از سوی چند سخنران یادآوری و اظهار امیدواری شد که ایرانیان هرگز در میدان جنگ با دوستان و متحدان تاریخی خود روبرو نشوند.

در دومین روز کنفرانس حذف بخشی از مقدمه اساسنامه حزب که با منشور در تضاد است به کنگره آینده حزب توصیه شد و درباره گسترش شبکه ارتباطی حزب در ایران و افزایش ارتباط شاخه های حزبی با مقامات اروپائی و امریکائی بررسی هائی انجام گرفت. کنفرانس با توجه به افزایش فعالیت های اطلاعاتی رژیم در درون حزب و مواردی که از اقدامات عوامل نفوذی دیده می شود توصیه کرد که برای مقابله با این عوامل تصمیمات قاطع تری گرفته شود و بویژه در ارتباط با ایران احتیاط کافی رعایت گردد.

در دوقطعنامه کنفرانس به ضرورت همکاری بیشتر نیرو های سیاسی گوناگون برگرد فراخوان ملی رفراندم به عنوان یک آرمان و نقشه راه برای آینده ایران و نیز مخالفت با حمله نظامی به ایران و کوشش برای تغییر رژیم از راه پیکار سیاسی مردمی اشاره و اظهار امیدواری شد که هر مجازات اقتصادی جمهوری اسلامی با کمترینه آسیب به مردم ایران همراه باشد.

پاينده ايران
زنده باد ملت ايران
حزب مشروطه ايران